Ouitwisbare belevenis

Experience Express wil niet zomaar iets organiseren, ze wil een ‘onuitwisbare belevenis’ creëren. Dat kan alleen als er bewust wordt nagedacht over de opbouw van een event.

De figuur geeft de kern aan wat Experience Express doet: het opbouwen (voorpret) van een belevenis naar een hoogtepunt en vervolgens veel aandacht besteden aan het proces na het feest
(de napret). Juist de fase na het feest is cruciaal in het werkelijk creëren van impact!

ee-cruve

Het creeren van belevenissen die een onuitwisbare indruk achterlaten,
vergt een goede opbouw en is veel meer dan het feest alleen:

Opinierend:
Sturen en managen van de publieke opinie: Iedereen wil erbij zijn!
Middelen o.a.: Free publicity

Informerend:
Wat is het thema waar, zijn kaarten te koop. etc. Heb jij geen kaarten??
Middelen o.a.: H-a-h mailing, Gemeentepaginas, etc.

Manifesterend:
Het feest!!!!! Een unieke ervaring creeeren.
Middelen o.a.: Openingsevent/-act, Ludieke acties tijdens het feest

Wervend:
Nagenieten, de enthausiaste reacties gebruiken om nieuwe feesten te verkopen
en/of het feest van volgend jaar alvast te promoten.
Middelen o.a.: Site met fotos, De day after verhalen, Afterparty

Betrekkend:
Betrokkenheid creeren, familiegevoel, society.
Middelen o.a.: Vaste party-gangers als ambassadeur, Loyaliteitsconcept