Natuurmonumenten

De volgende vraag is door Natuurmonumenten aan Experience Express gesteld: ‘Organiseer een (serie) opening event(s) voor het nieuwe bezoekerscentrum Nieuwkoop, waarbij de volgende zaken van belang zijn:

  • De opening moet een landelijke uitstraling hebben
  • De opening moet duidelijk maken aan de regio en speciaal aan de Nieuwkoopse bevolking wat de toegevoegde waarde is van Natuurmonumenten
  • De opening moet vooral in het teken staan van ‘beleven’ en mag niet traditioneel zijn (linten knippen en speeches)
  • De opening moet vooral een feestje zijn

Voor de opening van het bezoekerscentrum is een drietal doelgroepen geformuleerd:

Vrijwilligers: zij zijn vanaf juli (als het bezoekerscentrum al open gaat) aan de slag en zij moeten vooral een leuke avond met elkaar beleven, waarbij de hoofdsponsor graag haar producten en diensten op een ludieke, leuke wijze kenbaar wil maken bij de vrijwilligers.
Publiek: het publiek is enerzijds de bewoners uit de regio Nieuwkoop en anderzijds alle mensen uit het land die op de opening afkomen (leden en niet-leden)
Notabelen: bestuurders van de gemeente Nieuwkoop, bestuurders van Natuurmonumenten en andere genodigden. Dit is de officiële opening van het bezoekerscentrum.

Via de bekende ‘Experience Express’-curve is een concept bedacht waarop de verschillende doelgroepen in de ‘voorpret’ op de hoogte worden gesteld van de opening. Tijdens de opening voor het publiek wordt op ludieke wijze aandacht geschonken aan wat Natuurmonumenten allemaal voor Nederland betekent. Het thema van het opening event is : ‘Beleef wat Natuur(monumenten) te bieden heeft’. De dag staat vol van het daadwerkelijk ‘beleven’ van de natuur.